Nemzetközi vitás ügyek kezelése

Az LSC a Nemzetközi vitás ügyek kezelésében a közvetítési eljárás metódust alkalmazza.

A közvetítés olyan tárgyalás, amelyet egy megbízható, semleges személy segít, olyan, aki ismeri az adott országok, kultúrák sajátosságait, akár vallási hagyományait.

A semleges  közvetítő  szerepe az, hogy segítsen az érintetteknek megoldani problémáikat és konszenzusra jutni. 

Ez magában foglalhatja a felek segítségét a megállapodás véglegesítésében, a vita megoldásában, a hatékony kommunikáció kialakításában, a kapcsolatok kiépítésében vagy javításában, akár a fel nem oldható ellentét megoldás nélküli felfüggesztésében.

A közvetítők nem foglalnak állást. A közvetítők pártatlanok.

A közvetítés egy bizalmas eljárás, ahol az információk vagy megállapodások nem kerülnek nyilvánosságra. 

Felek a közvetítés során történt részleteket nem hozzák nyilvánosságra, és nem használják fel bírósági tárgyaláson. 

A közvetítők tiszteletben tartják a titoktartást.

.

Napjainkban a nemzetközi cégek könnyen olyan vitába kerülhetnek, amelyet egy idegen országban fognak perelni. A vita magában foglalhat bármit - a szerződésszegéstől, a termékfelelősségtől (beleértve a gyártási és tervezési hibákat is) a csalással kapcsolatos követelésekig (lehetséges büntető kártérítés megítélésével).

Egy külföldi cég vagy állami szervezet elleni per indításához saját országában lévő ügyvédi irodát kell felkeresni és meg kell őket bízni azzal, hogy ott pereskedjenek. Attól függően, hogy a perben milyen igények merülnek fel, szükséges lehet, hogy külföldi iroda kapja a megbízást, mert ahol eltérő bírósági szabályok vannak, ott csak ők járhatnak el a perben. Egy nemzetközi vita peres eljárásának költsége óriási költséget jelenthet, anélkül, hogy garantáltan lenne pozitív eredmény.

A nemzetközi jogvita közvetítése a peres eljárás legelőnyösebb alternatívája lehet. A közvetítés nemcsak időt és pénzt takarít meg, hanem rugalmasságot is biztosít, és lehetővé teszi a felek számára, hogy a közvetítést mindkét fél számára előnyös módon struktúrálják. 

A közvetítés segít megőrizni és javítani a felek közötti kapcsolatokat,  tiszteletet és értéket mutat a konfliktusban érintett felek iránt. A közvetítés azt is lehetővé teszi a felek számára, hogy a jogi kérdéseken túl tekintsenek, és meghatározzák a vitában rejlő érdekeiket. Ebből a szempontból olyan megoldásokat dolgozhatnak ki, amelyek mindegyikük érdekét előmozdítják. Az egyik legvonzóbb szempont az a lehetőség, hogy a mediáció mindkét fél számára "win-to-win" megoldást eredményezhet.

Bármely fél kezdeményezheti a közvetítést a másik félhez intézett vita közvetítésére irányuló kérelmével. A felek megállapodást kötnek a vita közvetítésére és meghatározzák a közvetítő szükséges informálhatóságát, a használandó nyelvet, a közvetítés helyét, valamint a közvetítés módját (telefonkonferencia, Zoom vagy egyéb eszközök használata, elektronikus eszközökkel, vagy személyesen). 

A közvetítő a felekkel és/vagy azok képviselőivel külön megbeszéléseket (tanácskozásokat), valamint közös megbeszéléseket tarthat. A közvetítő megpróbálja segíteni a feleket vitájuk kielégítő megoldásában. A közvetítő szóban vagy írásban egyezségi javaslatot tehet az egyik félnek, vagy ha a felek megegyeznek, az összes félnek közösen.

A "nem"-től az "igen"-ig

Az LSC konfliktus megoldási kezdeményezése a közvetítés átláthatóságát és szabványait mozdítja elő világszerte.

Cégünk a professzionális közvetítés egyedi vízióját alkalmazza:

- konszenzus és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés előmozdításával közvetítési normákat határozunk meg és érünk el, összehívjuk az érdekelt feleket, elősegítjük a közvetítés megértését és elfogadását.


Az LSC  Közvetítői Csoportja kidolgozta a közvetítési kompetencia szabványokat és a konfliktuskezelési keretrendszert a különböző országok felei számára, felülvizsgálta a közvetítési szabályokat és útmutatókat a szolgáltató szervezetek számára.

Amennyiben érdekli az Interkulturális kompetencia, a közvetítői érdekképviselet,  az online vitarendezés, a képzési és kompetencia munkacsoport tevékenysége, valamint nemzetközi etikai bizottságunk munkája, lépjen kapcsolatba az LSC-vel.

Lépjen kapcsolatban cégünkkel