Stratégiai Képzések

Az LSC klasszikus katonai kiképzéssel, speciális képességek és területek képzésével, valamint vállalati stratégiai katonai rendszerű képzésekkel foglalkozik.

A katonai stratégiai képzéseken megszerzett tudásra és tapasztalatra nem csak háborúban vagy háborús területeken van szükség.

A katonai kiképzési stratégiák beépítése a vállalkozásba kissé ijesztőnek tűnhet. Végtére is, amit a katonai kiképzésről eddig látni lehetett, az nem olyasvalami, amiről álmodozna egy átlag ember. 

Az üzleti vezetők azonban sok hasznos leckét vonhatnak le ezekből a képzési technikákból, és sok szervezetben alkalmazhatók.

A fegyelem, a csapatmunka, a vezetés és a magabiztosság mind a katonaságon belül alkalmazott képzési stratégiák részét képezik, és ugyanezek a készségek az Ön vállalkozásán belül is felhasználhatók az alkalmazottak moráljának, termelékenységének és általános munkával való elégedettségének javítására.

A képzés toborzással kezdődik, majd  katonai szerepek szerint specifikus oktatás és képzés kezdődik.

AZ LSC 4 ALAP PILLÉRE:

Légy erős vezető

A katonaságon belül gyakran a vezető minősége határozza meg a csapat sikerét. Ez azt jelenti, hogy gondoskodni kell arról, hogy a vállalkozás vezetői erősek és hatékonyak legyenek annak érdekében, hogy konkrét célokat és célkitűzéseket teljesítsenek.

A katonaságban a nagy vezetők maguk elé helyezik egységük tagjait, még akkor is, ha pl. étkezésről van szó. Az amerikai hadsereg tisztjei mindig utoljára esznek. Vezetőik azt vallják: "Ez is egy módja annak, hogy megmutassák csapatuknak, hogy az ő szükségleteiket helyezik a sajátjaik fölé.

Sajnálatos, hogy a vezetői bónuszok és a vállalati vezetőknek járó egyéb juttatások korában elveszítette a nyugati társadalom ezt a szellemiséget. Az a vezető, aki igazán törődik a csapattal, garantáltan jobb eredményeket produkál hosszú távon.

Az erős vezetők példát is mutatnak, ami azt jelenti, hogy ugyanazokat a kihívásokat veszik fel, mint csapatuk, ahelyett, hogy egyedül hagynák őket a sötétben. A legrosszabb vezetők olyan követelményeket támasztanak alkalmazottaikkal szemben, amelyeket ők maguknak nem áll szándékukban követni. A legjobbak nem támasztanak követeléseket, egyszerűen úgy viselkednek, ahogyan azt az alkalmazottaik is szeretnék.

Csapatként dolgozni

Az egyik első dolog, amit az újoncok megtanulnak a hadseregben, hogy a csapat egészként fontosabb, mint az egyének. Ha az egység egyik tagjának nehézségei vannak, ezt gyorsan és hatékonyan kell kezelni, hogy a csapat általános morálja megmaradjon.

Egy vállalkozáson belül fontos hangsúlyozni a csapat tagjainak, hogy együtt kell dolgozniuk a projektek és feladatok végrehajtásán, ahelyett, hogy kizárólag a saját napirendjükre összpontosítanának.

A munkahelyen belüli csapatmunkának számos előnye van; Elősegíti a kreativitást és a tanulást, egyesíti az egyéni erősségeket, bizalmat épít a csapattagok között és olyan készségeket tanít, amelyek leküzdhetik a vállalkozáson belüli feszült konfliktusokat.

A csapatban végzett munka elősegíti a tulajdonosi érzés szélesebb körű megnyilvánulását, amelyet nagyra értékelnek a hadseregben. Az alkalmazottaknak büszkének kell lenniük a csapathoz való tartozásra és fel kell ismerniük, hogy ez a csapat erőfeszítésének köszönhető, nem pusztán a saját munkájuknak. Ez kapcsolatot teremt az alkalmazottak és a vállalat között, és általánosságban növeli a munkával való elégedettséget.

Építsd az egyéni önbizalmat

Bár fontos a csapatmunka gyakorlása a szervezeten belül, fontos annak biztosítása is, hogy az egyének magabiztosak legyenek a szerepükben.

A képzéseink alkalmával hallgatóink kis csoportokban dolgoznak olyan emberekkel, akiket nem ismernek, váltogatjuk a vezetői szerepköröket, hogy a kevésbé tapasztalt emberek irányítsák a magasabb beosztásúakat és rangokat, és megköveteljük tőlük olyan feladatok elvégzését, amelyeket általában beosztottjaikra bíznának ( amit esetleg maguk egy ideje nem gyakoroltak). Mindezek a dolgok civil környezetben is elvégezhetők.

Fegyelem

A munkahelyi fegyelmet "elveszett művészeti formaként" emlegetik, de a fegyelem valójában a képzési taktika alá tartozik. Ha a katonai fegyelemre gondol, akkor a tisztekre gondol, akik kiabálnak, vagy 20 fekvőtámaszra késztetik az alkalmazottakat, mielőtt más feladatra lépnének. A munkahelyi fegyelem azonban fontos lehet, hogy megóvjuk az alkalmazottakat az állásuk elvesztésétől.

Az LSC Speciális Stratégiai Képzései speciális műveleti terror elhárítási tréningek, amelyek ötvözik a közelharci és gyors reagálási ismereteket és készségeket. 

A tanfolyamokat úgy terveztük meg, hogy megfelelő képességeket biztosítson a katonai, a bűnüldöző és más szervek alkalmazottai számára. Minden hallgatónk katonai normáknak megfelelő intenzív speciális műveleti közelharci kiképzésben részesül. 

A kurzusok célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a NATO különleges műveleti erői által a nagy kockázatú forgatókönyvekben alkalmazott harcreagálási koncepciókat, módszereket és taktikákat. 

A kurzusok során a hallgatók terrorelhárítási képességeket, készségeket és ismereteket sajátítanak el terepen való működéshez és magas kockázatú helyzetekre való reagáláshoz. Alapvető elméletet és gyakorlatot tanítunk annak érdekében, hogy a hallgatók megértsék és végrehajtsák azokat a taktikákat és technikákat, amelyek a megközelítéshez, a betöréshez, az épületbe való belépéshez, az épület biztosításához és a túszok taktikai kimentéséhez szükségesek. 

Az objektumok megközelítését, az ajtók és ablakok betörését a tanulók mutatják be és kivitelezik. Lépcsőházak, folyosók és szobák kiűrítését - dinamikusan és lopakodva egyaránt - 2-12 fős csapatokban tanítjuk. Ezek a műveletek éjjel-nappal, mindenféle időjárási körülmény között zajlanak. A ballisztikus pajzsok, a füst, az elterelő eszközök és egyéb felszerelések használata hangsúlyos. Az egyes műveleteket megtanítjuk, lebonyolítjuk és értékeljük. A mechanikus és ballisztikus áttörési taktikákat minden tanuló bemutatja és gyakorolja - többször is, a hallgatók maximális mennyiségű gyakorlati képzést kapnak a túszmentés lebonyolításához mind rohamcsapatként, mind szándékos támadócsoportként. A képzéseket járműveken, autókon, buszokon és vonatokon hajtják végre (ha rendelkezésre állnak). A tréning során hangsúlyt kap a járműirányítás/uralom és a túszmentési taktika. 

Az élő tűz modulon a katonai harci lövészet áll a középpontban. Élő tűz-kiképzésünk fő fókusza a ballisztikus pajzzsal való mozgás/lövés és a mentési műveletek. Készüljön fel mindneki egy nagyon hosszú gyakorlati szakaszra - ez a képzés közeli és heves lesz. 

Az ellenséggel való megküzdés gyors reflexeket, finoman hangolt fegyverkezelési készségeket és agresszív szellemet igényel... mindezt a rendkívül gyors tempójú edzés során megtanítjuk. A célpont gyors megszerzése és azonosítása, valamint a pillanat töredéke alatti élet-halál döntés meghozatala stresszes lesz az edzések során.